Mødeplan

Copyright © 2004 Lejr nr. 10 Arken, Skive

Evt. ændring af adresse, tlf. nummer o.l. bedes dette venligst meddelt patr. skriftfører og patr. kasserer.

Mødeprogram 2016 - 2017

Måned/dato

 

Emne

Torsdag den 18. august 2016,

Nykøbing Mors. Kontaktudvalgsmøde:

 

Kl. 19.00

 

 

 

 

 

Møde med valgembedsmænd og kontaktudvalgene

Torsdag den 1. sept. 2016,

Viborg (39)

 

Kl. 19.30

 

 

 

 

 

i patriarkgraden.

Gennemgang af "Den røde mappe"

Indlæg/-foredrag.

Torsdag den 6. oktober 2016,

Thisted

 

Kl. 19.30

Kl. 20.00

 

 

 

 

i patriarkgraden

Forfremmelse til D.G.L- grad

Torsdag den 3. november 2016,

Viborg (39)

 

Kl. 19.30

Kl. 20.00

 

 

 

 

 

i patriarkgraden. Budget fremlægges.

Ophøjelse til D.K.P- grad. Instruktion i D.G.L-grad

Torsdag den 1. december 2016,

Nykøbing (Julemøde)

 

Kl. 19.30

 

 

 

 

i patriarkgraden. Referat fra storlogemøde 2016

Underholdning

 

Torsdag den 5. januar 2017,

Thisted

 

Kl. 18.00

Kl. 19.30

 

 

 

Instruktion i D.K.P- grad

i patriarkgraden. 1. Nomination

Referat fra distriktsmøde og årsmøde i Fællesråd for lejre. Thomas Wildey mindes. Ordensindlæg

 

Torsdag den 2. februar 2017,

Skive

 

Kl. 19.30

 

Kl. 20.15

 

 

 

 

i patriarkgraden. 2. Nomination

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Kaldelse af nye patriarker

Torsdag den 2. marts 2017, Viborg (119)

 

Kl. 18.00

 

Kl. 19.30

 

 

 

 

Instruktion i patriarkgraden

 

i patriarkgraden. Foredrag

Torsdag den 6. april 2017,

Skive

 

Kl. 19.30

Kl. 20.00

 

 

 

 

i patriarkgraden

Installation

Torsdag den 4. maj 2017,

Nykøbing (Sommermøde)

 

Kl. 19.30

 

 

 

 

 

i patriarkgraden. Den 26 april højtideligholdes. Referat fra distriktsmøde. Underholdning

Prøveaftener 2016 - 2017

Onsdag den 28. september 2016 i Thisted

kl. 19.00

Kl. 21.00

Prøve på D.G.L - grad

Serveres et lettere traktement

 

Torsdag den 27. oktober 2016 i Viborg

Kl. 19.00

Kl. 21.00

Prøve på D.K.P. - grad

Møde i finansudvalg

Serveres et lettere traktement

 

Torsdag den 26. januar 2017 i Skive 

Kl. 19.00

Kl. 21.00

Bestemmelser for påklædning:

Prøve på patriarkgraden

Møde i revisionsudvalget.

Serveres et lettere traktement

Ved Kaldelser, Forfremmelser, Ophøjelser og Installationer                   Festdragt

Ved andre møder:                                                                              Mørkt tøj

Startside | Embedsmænd | Udvalg | "Arken"s historie | Formål og hjemsted | Mødeplan | Link's

Sidst opdateret: 14 maj 2016